Værdiarbejde i skolen – Værdiafklaring lægger grunden for skolens arbejde

Værdier er afledte af andre og mentalt stærkere elementer

Værdier er kraftfulde, blot er vi mennesker drevet af flere mentale aspekter end blot værdier, og vel at mærke aspekter der påvirker og interagerer inden byrdes. Flere af disse mentale aspekter er samtidig stærkere influerende på adfærden end værdierne er det. Det er disse aspekter (inklusiv værdierne, sammenhængende og interagerende med hinanden) MENTALLEDELSE® arbejder med og ud fra.

Når vi med MENTALLEDELSE® bringer væsentligt mere nuancerede aspekter i spil, bliver ledelsen mere reel, kongruent og kraftfuld.

Værdier er bevidstgjorte og formulerede følelsesmæssige aspekter relateret til den kulturelle Identitet & selvopfattelse.

Det betyder samtidig, at værdiarbejde bør foretages relateret til afklarede og definerede kulturelle træk – det er en forudsætning for at ”5 ord” kan få og have afgørende indflydelse på adfærden i en organisation. Det siger sig selv, at hvis eksempelvis ”5 værdier” skal have fornøden gennemslagskraft, skal de være kongruente til og funderet i noget meget kraftigere virkende, nemlig kulturel Identitet & selvopfattelse.

Alt efter hvilken ”rolle vi spiller” og i hvilken kontekst, optræder vores værdier med differentieret styrke. Det betyder, at den kontekst vi er i, og den ”rolle” vi har, påvirker valget af værdier relateret til netop ”rollen”. Derfor oplever vi, at de værdier der er væsentlige i rollen som forældre, eksempelvis ”tryghed”, evt. nedtones i forhold til de værdier vi bruger når vi f.eks. kører stærkt gennem skoven på mountainbike, eller springer med faldskærm, eksempelvis ”spænding”.

Værdier er bevidstgjorte følelser, og følelser er kommunikation fra ”det ubevidste sind” om, hvad vi ønsker at opnå og hvad vi ønsker at undgå rent følelsesmæssigt. At prioritere og træffe beslutninger, og være uvidende om hvilken ”rolle vi ønsker at spille” og uvidende om hvad vi følelsesmæssigt/-værdimæssigt har brug for, er selvsagt ledelse på særdeles ”usikker og gyngende grund”.

Det betyder for skolen, at afklaring, udvælgelse og definering af værdier bør gennemføres på baggrund af Vision, Mission & berettigelse, samt kulturel Identitet & selvopfattelse, eller med andre ord, skolens ”mening og rolle i markedet”.

Jeres værdier og overbevisninger:

Er jeres indre rejseleder.

Er styrende for jeres handlinger.

Involverer stærke følelser.

Er jeres motivation og drivkraft, hen mod, eller væk fra.

Jeres værdier er udtryk for, hvad I anser for vigtigt i jeres liv med skolen.

Det er værdierne, der er styrende for, hvad I gør, hvordan I gør det, og hvad I afholder jer fra at gøre.
Værdier handler om, hvad der er vigtigt for jer.

En værdi er noget, I har stærke følelser for.

En værdi er et kriterium, der er vigtigt for jer.

Værdier er filtre, som I oplever og forholder jer til verden igennem.

En værdi er et abstrakt, generelt, overordnet og uspecifikt begreb.

En værdi kan være hen mod, eller væk fra noget.

Værdierne er organisationens brændstof.

For at komme skolens værdier nærmere, skal I starte med at analysere jeres egen Vision, Mission & berettigelse samt kulturel Identitet & selvopfattelse, og i nævnte rækkefølge.

Step 1.
Hvad er formålet med Visionen?

Hvad er intention med Visionen?

Hvad pokker er meningen med vores vision?

Step 2.
Hvad er formålet med Mission & berettigelse?

Hvad er intention med Mission & berettigelse?

Hvad pokker er meningen med vores Mission & berettigelse?

Step 3.
Hvad er formålet med vores kulturelle Identitet & selvopfattelse

Hvad er intentionen med vores kulturelle Identitet & selvopfattelse

Hvad pokker er meningen med vores kulturelle Identitet & selvopfattelse?

Vi deltager gerne
I hele afklarings- og formuleringsprocessen.

I arbejdet med integrationen.

Med foredrag, indlæg og inspiration.

Det er helt op til jer. Smid os en e-mail, og lad os få en snak om jeres udfordringer, og evt. løsninger på dem.

Skriv et svar