VISION

Baggrund for Vision

Vi mennesker er drevet af mange mentale aspekter,  og vel at mærke aspekter der påvirker og interagerer indenbyrdes.
Nogle mentale aspekter er stærkere influerende på adfærden end andre er det.
Det er disse aspekter (sammenhængende og interagerende med hinanden) Mentalledelse® arbejder med.

Meningen med Mentalledelse® og Den Mentale Forretningsplan® er netop, at skabe endnu stærkere og mere
nuancerede mentale sammenhænge fra vision til adfærd, fra mål og strategier til taktiker og handling.

Vi har med Mentalledelse® og Den Mentale Forretningsplan® skabt en særdeles nuanceret og stærk udviklings-
og ledelsesplatform der står absolut alene på markedet.
Ingen anden platform eller filosofi bygger så fundamentalt på, at det er mennesker der trods alt skal realisere visioner
og mål.

Vision

Det er vores vision at:

  • Mentalledelse® og Den Mentale Forretningsplan® i markant omfang skal udbredes i danske virksomheder
    og organisationer, som det mest selvfølgelige at tage afsæt i når det handler om ledelse og udvikling.

Det både fra bestyrelses- og direktionsniveau via den øvrige ledelse ud i de enkelte driftsområder, team og grupper,
til hver enkelt medarbejder.

Skriv et svar