VISION

Baggrund for Vision

Vi mennesker er drevet af mange mentale aspekter,  og vel at mærke aspekter der påvirker og
interagerer indbyrdes.
Nogle mentale aspekter er stærkere influerende på adfærden end andre er det.
Det er disse aspekter (sammenhængende og interagerende med hinanden) Mentalledelse®
arbejder med.

Meningen med Mentalledelse® og Den Mentale Forretningsplan® er netop, at skabe endnu
stærkere og mere nuancerede mentale sammenhænge fra vision til adfærd, fra strategier og
mål til taktiker og handling.

Vi har med Mentalledelse® og Den Mentale Forretningsplan® skabt en særdeles nuanceret
og stærk udviklings- og ledelsesplatform der står absolut alene på markedet.
Ingen anden platform, koncept eller filosofi bygger så fundamentalt på, at det er mennesker
der trods alt skal realisere visioner og mål.

Vision

Det er vores vision at:

•  Mentalledelse® og Den Mentale Forretningsplan® i markant omfang skal udbredes i
•  danske virksomheder og organisationer, som det mest selvfølgelige at tage afsæt i når
•  det handler om ledelse og udvikling.

Det fra bestyrelses- og direktionsniveau via den øvrige ledelse ud i de enkelte driftsområder,
team og grupper, til hver enkelt medarbejder.

Skriv et svar