VISION

Baggrund for Vision
Vi mennesker er drevet af mange mentale aspekter,  og vel at mærke aspekter der påvirker og interagerer indenbyrdes. Nogle mentale aspekter er stærkere influerende på adfærden end andre er det. Det er disse aspekter (sammenhængende og interagerende med hinanden) Mentalledelse® arbejder med og ud fra.

Meningen med Mentalledelse® og Den Mentale Forretningsplan® er netop, at skabe endnu stærkere og mere nuancerede mentale sammenhænge fra vision til adfærd, fra mål og strategier til taktiker og handling.

Vi har med MENTALLEDELSE® og DEN MENTALE FORRETNINGSPLAN® skabt en særdeles nuanceret og stærk udviklings- og ledelsesplatform der står absolut alene på markedet. Ingen anden platform eller filosofi bygger så fundamentalt på, at det er mennesker der trods alt skal realisere visioner og mål.
Vision:
Det er vores vision at:
slå absolut igennem og blive omtalt som en væsentligt mere nuanceret samarbejdspartner.
at vores kunder udvikler bedre sammenhænge mellem det de vil og det de gør, ved at forbinder det
menneskelige sinds måde at fungere på, dets ubevidste strategier og processer, og så de traditionelle  logiske og rationelle ”management” tilgange.

Det både fra bestyrelses- og direktionsniveau via den øvrige ledelse ud i de enkelte driftsområder, team og grupper, til hver enkelt medarbejder.

Skriv et svar