VÆRDIER

At skabe
For os er det at være med til at skabe, udvikle og igangsætte, en af hjørnestene i vores samarbejde
og fundament.
Vi trives fantastisk med forandringer og udvikling, og søger kontinuerligt innovative opgaver.

Enkelhed
“At komplicere tingene er jo netop de kloges egen berettigelse”.
Jan Thaarup Sjøstrand

Ordene er alvorlig ment.
Som “klog” er der vel ingen grund til at deltage, hvis tingene netop er ukomplicerede.
Da det jo netop er “den kloges” egen berettigelse, at være med til at løse indviklede og komplekse
opgaver, er det helt naturligt for “kloge” ubevidst at “komplicere” tingene.

Det er naturligvis ment som en lidt grov og generel betragtning og som udtryk for et element i,
hvorledes vores sind arbejder.
Modsat er vores udgangspunkt, at opgaverne er simple, indtil det modsatte viser sig.
Tingene lykkes i større omfang når elementerne er enkle og nemt omsættelige i konkret adfærd.

Einstein sagde i sin tid: “En model skal være så simpel som muligt, og ikke mere simpel end det“.

Sammenhæng
Som beskrevet i øvrigt her på hjemmesiden, er Mentalledelse® og Den Mentale Forretningsplan®
udviklet for at skabe mental sammenhæng.
For os betyder mental sammenhæng bedre kommunikation og forståelse, større accept, større
synergi og endnu bedre resultater.
Mental sammenhæng giver færre og mindre kompromisser og således bedre organisatorisk og
individuel livskvalitet.

Humor & glæde
Vi går efter at have det sjovt.
Humor og glæde nedsætter sygefraværet og forlænger livet, både for os selv og for de mennesker
vi er sammen med.
Jo større glæde, jo større livskvalitet.
Humor og glæde øger engagementet, læringen og effektiviteten, og det i alle aspekter af vores liv.

Vi tror på at mennesker kan hvad de dybest set vil.

Skriv et svar