TID = LIVET

Mangler tid

Når personer siger de ikke har tid nok, er det blot rationaliseringer, undskyldninger
og selvretfærdiggørende forklaringer på, hvorfor de lever et liv som de tilsyneladende
har vanskeligt ved at få til at hænge sammen rent tidsmæssigt.
For mange er det også begrundet i deres selvopfattelse af, at være “et travlt menneske”.

Tid er gratis

•  Tid koster intet at modtage.
•  Tid er gratis og rent “dækningsbidrag” og betales kun med livet.
•  Et menneskes liv og tid er et og samme.

Hvis mennesket ikke eksisterede på kloden her, ville tiden gøre det alligevel.
Der ville ingen være på kloden til at fortælle om den, dens udvikling, det der
sker, er sket etc.
Der ville heller ikke være nogen til at sætte måleenheder på tiden. Det er trods
alt en menneskelig opfindelse, alene med det formål at gøre det nemmere at
forholde sig.

Tiden er udenfor menneskets indflydelse. Det eneste vi kan bidrage med er at
leve så længe det er os givet eller vi vælger at afbryde eller forkorte det gennem
vores valg.

Det er individuelt:

•  hvordan vi forholder os til tiden
•  hvordan vi lever
•  hvordan vi måler kvaliteten af den måde vi bruger livet på
•  hvad livet er værd for os.

Vores liv og vores prioriteringer har intet at gøre med tiden – det er vores
individuelle valg og ansvar.

Vores liv og tid er begrænset

Jeg lever gratis og jeg må endnu have overskud på tidskontoen – ellers ville jeg
jo være død.
Den eneste måde jeg kan få mere tid på er at leve så lang tid som muligt.
Her spiller mine gener ind og specielt min livsstil med mine valg og prioriteringer
har afgørende indflydelse på den tid jeg har til rådighed.

Prioriteringer og tid

Ud over at forlænge sit liv gennem sin livsstil og livsforlængende behandling, er
det umuligt at skaffe sig mere tid.
Det betyder implicit man ikke får mere tid ved eksempelvis at lade børnene passe af andre,
i stedet for selv at passe dem, at få mekanikeren til at skifte til vinterjul i stedet for at gøre
det selv, etc.
Det er udelukkende et spørgsmål om prioriteringer – tiden er jo den samme.

Hvis vi eksempelvis skal arbejde med pressede personer, stressede personer, personer
der ikke når det de synes de vil, har alt for travlt etc., er vi nød til at adskille personens
valg og prioriteter fra tiden – de har jo de samme timer til rådighed som alle andre i livet.

Derfor kan vi udelukkende arbejde med deres valg og prioriteringer.
Aldrig arbejde med tiden – den er jo som den er.

Vi inddeler tid i perioder, f.eks. dage, uger, måneder, morgener, aftener, weekender
etc. Tid inddeler vi også i måden vi bruger den på f.eks. i arbejdstid, fritid, skoletid,
frikvarter, pauser, ventetid, rejsetid, sygdomstid, spisetid, sovetid.
Tiden er også barndom, ungdom, tiden som voksen, og tiden som ældre.

Tiden måler vi ubønhørligt i bestemt rytme; 60 sekunder i minuttet, 60 sekunder i
minuttet, 60 minutter i timen, 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

“Kvalitetstid” eller “spild af tid”

Tiden kan føles at gå hurtigt eller langsomt. Under forskellige omstændigheder opleves
tiden forskelligt.

Somme tider føles det, som om tiden går hurtigt; når du har det godt, beskæftiger dig
med noget interessant, har travlt, er lige ved at komme for sent.
Tiden går langsommere når du keder dig, er uengageret, eller når du glæder dig vældig
meget til noget der skal ske.

Tiden er 100% retfærdig

Tiden er den mest retfærdige ressource der findes.
Du har ligesom alle andre mennesker hvert døgn al den tid, der findes til din rådighed,
nemlig 24 timer, hver dag.
Det er ens for os alle, hverken mere eller mindre. Vi har alle samme mængde tid til rådighed.

Tid er måske den ressource i verden der bliver talt mest om.
Langt de fleste mennesker udtrykker de mangler tid, at de har ikke tid nok.

Tid hverken kommer eller går – TID ER.

Og så….. en sjælden gang møder man et menneske som har lige præcis tid nok.
Ikke for meget, ikke for lidt, men lige præcis tid nok.

Hvis vi som mennesker tænker nærmere over det, så er tid den ressource i verden, vi har
mest af og samtidig den ressource vi altid mangler.

Prøv følgende øvelse.
Sæt dig på gulvet på en pude – sæt dig godt til rette.
Foretag dig ikke andet end at sidde på gulvet og kikke frem for dig i én time. Én hel time.
Hvis du siger ét tal i sekundet kan du nå at tælle til 3.600. Tre tusinde seks hundrede.

Prøv bare at tælle nu…. fortsæt til du når 600.
Det er lang tid, meget lang tid, selv om at stadig mangler 3.000 inden du er færdig.
3.600 sekunder, 1 time.
Ved du godt, at denne øvelse kan du lave 8.760 gange på et år. Otte tusinde syv hundrede
og tres – så meget tid har du til rådighed på et år.

“Kvalitetstid”, tid og overskud

Så fortæl mig ikke at du mangler tid.
Lad os i stedet tale om hvad du bruger din tid (livet) på – Hvad du lægger ind i din tid.
Og endnu vigtigere om du har mental og psykisk overskud nok til at få udbytte ud af den
tid du bruger. Har du energi nok til din tid? Har du de mentale og fysiske kræfter der skal
til atTime-2 PNG udføre de handlinger du gerne vil, løse de opgaver du vil eller skal etc.

Begrebet ”kvalitetstid” er noget vrøvl, og er med til at sætte en helt forkert fokus.
Der findes kun prioriteringer og adfærd.