TID = LIVET

Mangler tid

Når personer siger de ikke har tid nok, er det blot rationaliseringer, undskyldninger og selvretfærdiggørende
forklaringer på hvorfor de lever et liv som de tilsyneladende har vanskeligt ved at få til at hænge sammen rent
tidsmæssigt.
For mange er det også begrundet i deres selvopfattelse af, at være “et travlt menneske”.

Tid er gratis

Tid koster intet at modtage – tid er gratis og rent “dækningsbidrag” og betales kun med livet.
Selve tiden er absolut gratis at modtage og være i. Et menneskes liv og tid er et og samme.

Hvis mennesket ikke eksisterede på kloden her, ville tiden gøre det alligevel.
Der ville ingen være på kloden til at fortælle om den, dens udvikling, det der sker, det der er sket etc.,
Der ville heller ikke være nogen til at sætte måleenheder på tiden.
Det er trods alt en menneskelig opfindelse, alene med det formål at gøre det nemmere at forholde sig.

Tiden er udenfor menneskets indflydelse.
Det eneste vi kan bidrage med er at leve så længe det er os givet eller vi vælger at afbryde det.

Hvordan vi så forholder os til tiden, hvordan vi lever og hvordan vi måler kvaliteten af den måde vi
bruger livet på og hvad livet er værd for os, er en helt anden sag og har intet at gøre med selve tiden.

Vores liv og tid er begrænset

Jeg lever gratis og jeg må endnu have overskud på tidskontoen – ellers var jeg jo død.
Den eneste måde jeg kan få mere tid på er at leve så lang tid som muligt.
Her spiller mine gener ind og specielt min livsstil har afgørende indflydelse på den tid jeg har til rådighed.

Prioriteringer og tid

Det er således umuligt at skaffe sig mere tid ud over at forlænge sit liv gennem sin livsstil og livsforlængende
behandling.
Det betyder implicit man ikke får mere tid ved at lade børnene passe af andre, i stedet for selv at passe dem.
Det er udelukkende et spørgsmål om prioriteringer – tiden er jo den samme.

Hvis vi eksempelvis skal arbejde med pressede personer, stressede personer, personer der ikke når det de
synes de vil, har alt for travlt etc., er vi nød til at adskille deres valg og prioriteter fra tiden – de har jo de
samme timer til rådighed som alle andre i livet.

Derfor kan vi udelukkende arbejde med deres valg og prioriteringer.
Aldrig arbejde med tiden – den er jo som den er.
Vi inddeler tid i perioder som f.eks. dage, uger, måneder, år, morgener, aftener, weekender etc.
Tid inddeler vi også i måden vi bruger den på f.eks. i arbejdstid, fritid, skoletid, frikvarter, pauser, ventetid, rejsetid,
sygdomstid, spisetid, sovetid.
Tiden er også barndom, ungdom, tiden som voksen, alderdom.
Tiden måler vi ubønhørligt i en bestemt rytme; 60 sekunder i minuttet, 60 sekunder i minuttet, 60 minutter i timen, 24
timer i døgnet, 365 dage om året.

“Kvalitetstid” eller “spild af tid”

Tid kan opleves, f.eks. som “kvalitetstid” og ”spild af tid”.
Tiden kan føles at gå hurtigt eller langsomt.
Under forskellige omstændigheder opleves tiden forskelligt.
Somme tider føles det, som om tiden går hurtigt; når du har det godt, beskæftiger dig med noget interessant, har travlt,
er lige ved at komme for sent.
Tiden går langsommere når du keder dig, er uengageret, eller når du glæder dig vældig meget til noget der skal ske.

Tiden er 100% retfærdig

Tiden er den mest retfærdige ressource der findes.
Du har ligesom alle andre mennesker hvert døgn al den tid, der findes til din rådighed, nemlig 24 timer, hver dag.
Det er ens for os alle, hverken mere eller mindre. Vi har alle samme mængde tid til rådighed.

Tid er den ressource i verden der bliver talt mest om.
Langt de fleste mennesker udtrykker de mangler tid, at de har ikke tid nok.
Så er der nogle få som har for meget tid. Som ikke ved hvad de skal få tiden til at gå med.
Tid hverken kommer eller går – TID ER.

Og så….. en sjælden gang møder man et menneske som har lige præcis tid nok.
Ikke for meget, ikke for lidt, men lige præcis tid nok.

Hvis vi som mennesker tænker nærmere over det, så er tid den ressource i verden, vi har mest af og samtidig den
ressource vi altid mangler.

Vi er 7.000.000.000 mennesker på kloden.
Vi har alle 24 timer i døgner hvilket giver os som mennesker 168.000.000.000 timer til rådighed hver dag.
168 milliarder timer – og hver dag får vi nye 168 milliarder timer.

Forestil dig at du gør følgende øvelse.
Sæt dig ned på gulvet på en pude. Gør dig det godt til rette.
Foretag dig ikke andet end at sidde der på gulvet og kikke frem for dig i én time.
Én hel time. Hvis du siger ét tal i sekundet kan du nå at tælle til 3.600. Tre tusinde seks hundrede.
Prøv bare at tælle nu…. fortsæt til du når 600.
Det er lang tid, meget lang tid, selv om at stadig mangler 3.000 inden du er færdig. 3.600 sekunder – 1 time.
Ved du godt, at denne øvelse kan du lave 8.760 gange på et år. Otte tusinde syv hundrede og tres.
Så meget tid har du til rådighed på et år.

Tid og overskud

Så fortæl mig ikke at du mangler tid. Lad os i stedet snakke om hvad du bruger din tid på.
Hvad du lægger ind i din tid. Og endnu vigtigere om du har overskud nok til at få udbytte ud af den tid du bruger.
Har du energi nok til din tid? Har du de mentale og fysiske kræfter der skal til at udføre de handlinger du gerne
vil, løse de opgaver du vil eller skal etc.
Begrebet ”kvalitetstid” er noget vrøvl, og er med til at sætte en helt forkert fokus – der findes kun prioriteringer
og adfærd.

 

Time-2 PNG