TID = LIVET

Mangler tid

Når personer siger de ikke har tid nok, er det blot rationaliseringer, undskyldninger og
selvretfærdiggørende forklaringer på, hvorfor de lever et liv som de tilsyneladende har
vanskeligt ved at få til at hænge sammen rent tidsmæssigt.
For mange er det også begrundet i deres selvopfattelse af, at være “et travlt menneske”.

Tid er gratis

  • Tid koster intet at modtage.
  • Tid er gratis og rent “dækningsbidrag” og betales kun med livet.
  • Et menneskes liv og tid er et og samme.

Hvis mennesket ikke eksisterede på kloden her, ville tiden gøre det alligevel.
Der ville ingen være på kloden til at fortælle om den, dens udvikling, det der sker, er
sket etc.
Der ville heller ikke være nogen til at sætte måleenheder på tiden. Det er trods alt en
menneskelig opfindelse, alene med det formål at gøre det nemmere at forholde sig.

Tiden er udenfor menneskets indflydelse.
Det eneste vi kan bidrage med er at leve så længe det er os givet eller vi vælger at afbryde
eller forkorte det gennem vores valg.

Det er individuelt:

  • hvordan vi forholder os til tiden
  • hvordan vi lever
  • hvordan vi måler kvaliteten af den måde vi bruger livet på
  • hvad livet er værd for os.

Vores liv og vores prioriteringer har intet at gøre med tiden – det er vores individuelle
valg og ansvar.

Vores liv og tid er begrænset

Jeg lever gratis og jeg må endnu have overskud på tidskontoen – ellers var jeg jo død.
Den eneste måde jeg kan få mere tid på er at leve så lang tid som muligt.
Her spiller mine gener ind og specielt min livsstil med mine valg og prioriteringer har
afgørende indflydelse på den tid jeg har til rådighed.

Prioriteringer og tid

Ud over at forlænge sit liv gennem sin livsstil og livsforlængende behandling, et det umuligt
at skaffe sig mere tid.
Det betyder implicit man ikke får mere tid ved at lade børnene passe af andre, i stedet for
selv at passe dem.
Det er udelukkende et spørgsmål om prioriteringer – tiden er jo den samme.

Hvis vi eksempelvis skal arbejde med pressede personer, stressede personer, personer der
ikke når det de synes de vil, har alt for travlt etc., er vi nød til at adskille deres valg og
prioriteter fra tiden – de har jo de samme timer til rådighed som alle andre i livet.

Derfor kan vi udelukkende arbejde med deres valg og prioriteringer.
Aldrig arbejde med tiden – den er jo som den er.
Vi inddeler tid i perioder, f.eks. dage, uger, måneder, år, morgener, aftener, weekender etc.
Tid inddeler vi også i måden vi bruger den på f.eks. i arbejdstid, fritid, skoletid, frikvarter,
pauser, ventetid, rejsetid, sygdomstid, spisetid, sovetid.
Tiden er også barndom, ungdom, tiden som voksen, alderdom.
Tiden måler vi ubønhørligt i en bestemt rytme; 60 sekunder i minuttet, 60 sekunder i minuttet,
60 minutter i timen, 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

“Kvalitetstid” eller “spild af tid”

Tiden kan føles at gå hurtigt eller langsomt.
Under forskellige omstændigheder opleves tiden forskelligt.
Somme tider føles det, som om tiden går hurtigt; når du har det godt, beskæftiger dig med noget
interessant, har travlt, er lige ved at komme for sent.
Tiden går langsommere når du keder dig, er uengageret, eller når du glæder dig vældig meget til
noget der skal ske.

Tiden er 100% retfærdig

Tiden er den mest retfærdige ressource der findes.
Du har ligesom alle andre mennesker hvert døgn al den tid, der findes til din rådighed, nemlig 24
timer, hver dag.
Det er ens for os alle, hverken mere eller mindre. Vi har alle samme mængde tid til rådighed.

Tid er den ressource i verden der bliver talt mest om.
Langt de fleste mennesker udtrykker de mangler tid, at de har ikke tid nok.
Så er der nogle få som har for meget tid. Som ikke ved hvad de skal få tiden til at gå med.
Tid hverken kommer eller går – TID ER.

Og så….. en sjælden gang møder man et menneske som har lige præcis tid nok.
Ikke for meget, ikke for lidt, men lige præcis tid nok.

Hvis vi som mennesker tænker nærmere over det, så er tid den ressource i verden, vi har mest af
og samtidig den ressource vi altid mangler.

Vi er 7.000.000.000 mennesker på kloden.
Vi har alle 24 timer i døgner hvilket giver os som mennesker 168.000.000.000 timer til rådighed
hver dag. 168 milliarder timer – og hver dag får vi nye 168 milliarder timer.

Forestil dig at du gør følgende øvelse.
Sæt dig ned på gulvet på en pude – sæt dig godt til rette.
Foretag dig ikke andet end at sidde der på gulvet og kikke frem for dig i én time.
Én hel time. Hvis du siger ét tal i sekundet kan du nå at tælle til 3.600. Tre tusinde seks hundrede.
Prøv bare at tælle nu…. fortsæt til du når 600.
Det er lang tid, meget lang tid, selv om at stadig mangler 3.000 inden du er færdig. 3.600 sekunder
– 1 time.
Ved du godt, at denne øvelse kan du lave 8.760 gange på et år. Otte tusinde syv hundrede og tres.
Så meget tid har du til rådighed på et år.

Tid og overskud

Så fortæl mig ikke at du mangler tid.
Lad os i stedet snakke om hvad du bruger din tid på.
Hvad du lægger ind i din tid.
Time-2 PNGOg endnu vigtigere om du har overskud nok til at få udbytte ud af den tid du bruger.

Har du energi nok til din tid? Har du de mentale og fysiske kræfter der skal til at
udføre de handlinger du gerne vil, løse de opgaver du vil eller skal etc.

Begrebet ”kvalitetstid” er noget vrøvl, og er med til at sætte en helt forkert fokus.
Der findes kun prioriteringer og adfærd.