MENINGSDANNELSE OG TVIVL

Meningsdannelse og adfærd

Hensigtsmæssig meningsdannelse skaber mere hensigtsmæssig adfærd.
Det er et absolut ledelsesansvar at medarbejderne har fornøden viden og indsigt for at
kunne danne hensigtsmæssig mening.

At danne hensigtsmæssig mening er nødvendig for bl.a. at kunne:

•  træffe de mest optimale beslutninger i opgaveløsningerne
•  formidle hensigtsmæssig information
•  påvirke organisationen hensigtsmæssigt
•  deltage ressourcefuld i opgaveløsninger, møder, diskussioner etc.
•  udvise hensigtsmæssig adfærd generelt.

Mennesker uden hensigtsmæssig meningsdannelse og mennesker der tvivler:

•  hæmmes i deres opgaveløsninger
•  deltager usikkert
•  er tættere på stressreaktioner
•  er i bedste fald med til at gøre organisationen usikker, og i værste fald med til at
•  forvirre organisationen.

Meningsdannende væsener

Vi mennesker er meningsdannende væsner der kontinuerligt forsøger, at danne sammenhængende
”mening med galskaben”.
Vi er tilbøjelige til at generalisere og danne mening, fordi det gør det muligt for os at orientere
os i den omgivende verden, at finde og have holdepunkter og få opfyldt vores basale behov.
Sindet forsøger altid at danne sammenhængende meninger, billeder, historier og repræsentationer
af de brudstykker af sansninger og informationer vi oplever.
Det betyder samtidigt at de huller vi har i informationerne, udfylder vores sind pr. definition selv.

Vores sansninger er altid ufuldkomne og særdeles mangelfulde i forhold til virkeligheden.
Vores perceptioner (Perception er opfattelse, fortolkning og meningsdannelse af det vi sanser),
vil i øvrigt altid kun være individuelle modeller af virkeligheden.
Under vores meningsdannelse supplerer vores sansninger ved bl.a., at fylde
”informationshullerne” ud gennem interne bearbejdninger således, at vi danner sammenhængende
”mening med galskaben”.

Som leder er det dit fornemme ansvar at eliminere tvivl og uvidenhed, at definere og kommunikere
de aspekter og rammer dine medarbejderes meningsdannelse sker i, og derigennem påvirke
meningsdannelse, adfærd og resultater.

Hvad I udadtil vil vinde, skal I indadtil skabe