LIDT OM STRESS

Stress er ganske naturligt

Stress fremkaldes af spænding, fysiske udfordringer, følelsesmæssige udfordringer etc., og er
ganske naturligt.

Stress-1

Stress:

•  er grundlæggende godt
•  er grundlæggende livsvigtig
•  er grundlæggende til for ”kamp og flugt”
•  er biologiske reaktioner hos både mennesker og dyr
•  hjælper os til at tage aktion i truende og farlige situationer
•  er hormonelle tilstande der gør, at vi kan yde ekstraordinært.

Problemerne med stress opstår når det står på i for lang tid. Så begynder ”stresskemien”
bl.a. at skade kroppen, og længerevarende stress er absolut sundhedsskadeligt og livstruende.

Kemien der vækker vores ”kamp og flugt” tilstande er adrenalin og kortisol.
Først frigives adrenalin der sætter hjerne og krop bedre i stand til at håndtere risici og udfordringer,
bl.a. ved at øge nervøsitet og give forskrækkelser.
Hjertet øger sine slag, pulsen øges, vejrtrækningen bliver intensiveret, der strømmer mere blod til
musklerne og blodtrykket øges.
Med blodet tilføres stoffer der gør os bedre i stand til at håndtere evt. skader.

Under normale forhold vil kortisolniveauet følge nogenlunde enkle ”regler”.
Det er højt om morgenen når vi skal i gang med dagen, og det vil efterfølgende falde i løbet af dagen.
Hos stressede og deprimerede personer vil kortisonniveauet holde et højere niveau dagen igennem.
Når man først har ladet sig stresse længe nok til, at forårsage længevarende forhøjelse af kortisol,
bliver kortisolsystemet nedbrudt.
Når først det er aktiveret på højere niveau, er det fremover vanskeligere at slå fra og få tilbage til det
normale niveau.
Det vil efterfølgende være vanskeligt at få tilbage til normalen. Har det én gang været skadet vil det
fremover være mere tilbøjelig til at få skader igen og igen. Det bliver ”nemmere og nemmere” at få
tilbagefald.

Stress er et “in side” job – stress skaber du selv

Det er vigtigt at vide, at stress er noget du selv skaber.
Stress skabes IKKE at ydre faktorer som eksempelvis travlhed, ulykker og problemer.
Stress skabes udelukkende af din måde at forholde dig til travlheden, ulykkerne og problemer på.
Altså IKKE selve hændelserne – det er din måde at forholde dig på der skaber stress.

Din måde at forholde dig på er bl.a. baseret på bl.a. din formåen, ressourcer, følelser, erfaringer, tro,
holdninger, overbevisninger, procesmønstre og personlighedsstruktur, samt de konteksts du er i.
Det er altså egne ubevidste vurderinger, mentale aspekter, og hvad du bl.a. vurderer som mulige farer
eller ubehag der skaber stress, altså IKKE selve hændelserne.

Det vigtigste er erkendelse af at du er stresset.
Du skal formå, at mærke og forholde dig til dig selv og hvordan du har det.
Stress er i familie med depression, og hvis ikke det slås ned kan det udvikle sig til egentlig
depression. Jo længere tid der går, jo vanskeligere bliver det at slå ned, og jo værre bliver skaderne.

Mentalledelse® og stress

Når vi arbejder med at afhjælpe stress, sætter vi ind på alle de aspekter stressen handler om, bl.a.
tanke- og reaktionsmønstre der fremkalder stressreaktioner. Dette naturligvis relateret til de
konteksts og hændelser der er med til at fremkalder stressreaktioner.
Det betyder at det af og til er nødvendigt at sammensætte et team der sammen arbejder med
klienten omkring nedbringelse af vedkommendes stress.
Teamet kan eksempelvis være sammensat af en psykolog, coach, kostvejleder og fysisk træner.
Det kan samtidig være nødvendigt sammen med klienten, at finde støtte og ressourcepersoner
der kan være holdepunkter, motivatorer og hjælpere for klienten gennem processen.
Det altafgørende er at identificere de faktorer klienten reagerer med stress over for.