LEDERE ER MENNESKEARBEJDERE

Mennesker er forskellige

Hvert eneste mennesker har sin helt egen personlighed. Sine egne tankemønstre og sindsprocesser, sin egen ”mentale konfiguration”.
Alt sammen noget vi andre møder gennem vedkommendes adfærd.

Vi bearbejder informationer, oplevelser og løser opgaver ud fra vores egne sindsprocesser, der er med til udvikle vores egne unikke
sandheder, synspunkter og løsninger.

Ledelse er et menneskefag og ledere er menneskearbejdere

Derfor er det absolut nødvendigt med dybere og mere nuancerede forståelser af vi menneskers måde at opfatte, tænke, føle og handle
på. Det gør nemmere for os at sætte os i hinandens sted, udvise reel empati, kommunikere med hinanden, forstå hinanden, motivere
hinanden og evt. hjælpe med personlige forandringsprocesser, og naturligvis nemmere for os at lede andre mennesker.

Menneskers sindsprocesser vil i hovedtræk afspejles i:

  • Sprogmønstre.
  • Non-verbale adfærd.
  • Fysiologi

Vi udarbejder og gennemfører uddannelse i ledelse af mennesker

Der findes ikke rigtige og forkerte sindsprocesser, rigtige eller forkerte medarbejdere – der findes kun hensigtsmæssig og
uhensigtsmæssig adfærd i givne kontekst.
Altså er konteksten hvor adfærden udøves i, en afgørende faktor når vi skal forholde os til en persons adfærd.
Det er bl.a. for at komme bredere og dybere ned i forståelse af menneskelig adfærd, at du som leder bør besidde
grundlæggende adfærdspsykologiske kompetencer.