LEDERE ER MENNESKEARBEJDERE

Mennesker er forskellige

Hvert eneste mennesker har sin helt egen personlighed. Sine egne tankemønstre og sindsprocesser,
sin egen ”mentale konfiguration”. Alt sammen noget vi andre møder gennem vedkommendes adfærd.

Vi bearbejder informationer, oplevelser og løser opgaver ud fra vores egne sindsprocesser, der er med
til udvikle vores egne unikke sandheder, synspunkter og løsninger.

Ledelse er et menneskefag og ledere er menneskearbejdere

Derfor er det absolut nødvendigt med dybere og mere nuancerede forståelser af vi menneskers måde
at opfatte, tænke, føle og handle på. Det gør det nemmere for os at sætte os i hinandens sted, udvise
reel empati, kommunikere med hinanden, forstå hinanden, motivere hinanden og evt. hjælpe med
personlige forandringsprocesser, og naturligvis nemmere for os at lede andre mennesker.

Menneskers sindsprocesser vil i hovedtræk afspejles i:

  • Sprogmønstre.
  • Non-verbal adfærd.
  • Fysiologi.

Vi udarbejder og gennemfører uddannelse i ledelse af mennesker

Der findes ikke rigtige og forkerte sindsprocesser, rigtige eller forkerte medarbejdere – der findes kun
hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd i givne kontekst.
Altså er konteksten hvor adfærden udøves i en afgørende faktor, når vi skal forholde os til en persons
adfærd. Det er bl.a. for at komme bredere og dybere ned i forståelse af menneskelig adfærd, at du som
leder bør besidde grundlæggende adfærdspsykologiske kompetencer.