LEDERE ER MENNESKEARBEJDERE

Mennesker er forskellige

Hvert eneste menneske har sin helt egen personlighed, egne
tankemønstre og sindsprocesser – sin helt egen “kommunikative konfiguration“.
Alt sammen noget vi andre møder gennem vedkommendes adfærd.

Vi bearbejder informationer, oplevelser og løser opgaver ud fra vores
kommunikative konfiguration” sindsprocesser, og vi udvikler vores egne
unikke sandheder og synspunkter.

Ledelse er et menneskefag og ledere er menneskearbejdere

Derfor er det absolut nødvendigt med dybere og mere nuancerede
forståelser af vi menneskers måde at opfatte, tænke, føle og handle på.
Det gør det nemmere for os at:

•  sætte os i hinandens sted
•  udvise reel empati
•  kommunikere med hinanden
•  forstå hinanden
•  motivere hinanden
•  hjælpe og støtte i personlige forandrings- og udviklingsprocesser
•  hæmme og undgå udvikling af stress
•  LEDE MENNESKER – andre og sig selv.

Menneskers sindsprocesser vil i hovedtræk afspejles i:

•  Sprog og sprogmønstre
•  Non-verbal adfærd
•  Fysiologi.

Vi udarbejder og gennemfører uddannelse i ledelse af mennesker

Der findes ikke rigtige og forkerte sindsprocesser, rigtige eller forkerte medarbejdere –
der findes kun hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd i givne kontekst.
Altså er konteksten, hvor adfærden udøves i en afgørende faktor, når vi skal forholde os
til en persons adfærd.
Det er bl.a. for at komme bredere og dybere ned i forståelse af menneskelig adfærd, at
du som leder bør besidde grundlæggende adfærdspsykologiske færdigheder.