LEDELSESBEGREBER OG “FLOSKLER”

Ledelse er alt for alvorlige og kostbare opgaver til at kunne løses med “floskler”.

Der findes mange tilgange til ledelse. Vi tillader os her at kalde dem ledelsesfloskler, bl.a.:

  Anerkendende ledelse
•  Værdibaseret ledelse
•  Ledelse
•  Handlingsledelse
•  Forandringsledelse
•  Tillidsbaseret ledelse
•  Positiv psykologi
•  Paradoksledelse
•  Appreciative Inquiry
•  Velfærdsledelse
•  Visionær ledelse
•  Unboss
•  Narrativ ledelse
•  Meningsledelse
•  Identity Performance Management (IPM).

Vi ved godt, det er lidt provokerende at kalde dem “floskler”.
At vi alligevel tillader os at gøre det, skyldes at disse enkeltstående ledelsesbegreber reelt ikke er
tilnærmelsesvis dækkende for effektiv ledelse af mennesker.
Intet menneske, intet team, eller ingen organisation er alene drevet af eksempelvis værdier, velfærd,
missioner, anerkendelse eller nogle af de andre begreber.
Ingen adfærd og intet samarbejde er baseret alene på nogle af disse ledelsesbegreber og absolut
ingen af begreberne kan stå alene.
Hvis alle disse begreber har deres berettigelse betyder det implicit, at ledere skal formå at lede med
dem alle, hvilket selv sagt sætter lederne på en meget vanskelig opgave.
Alene at overskue og huske begreberne er en vanskelig opgave, at kunne anvende dem er en endnu
vanskeligere opgave.

Ledelse der hænger sammen

I stedet for begreberne bør man arbejde sammenhængende med ledelse ud fra, hvorledes mennesker
fungerer. Ud fra adfærdspsykologiske aspekter og med værktøjer der arbejder med
medarbejdernes adfærd, tænkning og meningsdannelse.

Mennesker trives og motiveres forskelligt

•  Nogle har brug for megen anerkendelse, andre ”kvæles” af det.
•  Nogle motiveres af frihed til at træffe egne beslutninger, andre bliver usikre og stressede af det.
•  Nogle fungerer bedst ved at arbejde tæt med andre, andre vil helst arbejde alene.
•  Nogle søger at skabe og udvikle nyt, andre er mere motiveret til at sikre og udvikle det bestående.
•  Etc.

Derfor bør ledere møde både deres medarbejdere og lederkolleger i deres egen kommunikative konfiguration,
i stedet for at spænde én model ud over dem alle.
Det betyder samtidigt, at det er nemmere at udføre effektiv ledelse, jo mere homogen organisationen er.

Grundholdning til ledelse

Mentalledelse® arbejder ud fra grundholdningen ”der findes ingen absolut sandhed om, hvad god
ledelse er
”.
Uanset ledelsesstil og ledelseskultur vil der være mennesker, der passer ind, som stortrives og er motiverede,
og mennesker der bestemt ikke passer ind og som mistrives.

Vi har besluttet, at vi absolut intet facit har på eller meninger om, hvad der er god ledelse for dig og
dine kolleger. Derimod er vi eksperter i, at hjælpe jer med at definere jeres egen gode ledelse, binde
det sammen og lykkes med det.

Mentalledelse® handler om at skabe jeres egen gode og hensigtsmæssige ledelse, ud fra hvad I mener
er god ledelse, og binde det sammen i én samlet ledelsesplatform.
Mentalledelse® handler om, at skabe ledelse hele organisationen kan:

•  forholde sig til og med
•  skabe trivsel, tryghed, ro, motivation  og VILJE med
•  debattere og diskutere ud fra
•  danne hensigtsmæssig mening ud fra
•  agere og reagere hensigtsmæssigt ud fra
•  skabe hensigtsmæssig adfærd ud fra.