LEDELSESBEGREBER OG “FLOSKLER”

Ledelse er alt for alvorlige og kostbare opgaver til at kunne løses med “floskler”.

Der findes mange tilgange til ledelse, vi tillader os her at kalde dem ledelsesfloskler, bl.a.:

 • Anerkendende ledelse.
 • Værdibaseret ledelse.
 • Missionsledelse.
 • Handlingsledelse.
 • Tillidsbaseret ledelse.
 • Positiv psykologi.
 • Appreciative Inquiry.
 • Velfærdsledelse.
 • Visionær ledelse.
 • Unboss.
 • Narrativ ledelse.
 • Meningsledelse.
 • Identity Performance Management (IPM).

Vi ved godt det er lidt provokerende at kalde dem “floskler”.
At vi alligevel tillader os at gøre det skyldes, at disse enkeltstående ledelsesbegreber reelt ikke er tilnærmelsesvist
dækkende for effektiv ledelse af mennesker, idet intet menneske, intet team, eller ingen organisation er alene drevet
af eksempelvis værdier, velfærd, missioner , anerkendelse eller nogle af de andre begreber.
Ingen adfærd og intet samarbejde er baseret alene på nogle af disse ledelsesbegreber, og absolut ingen af begreberne
kan stå alene.
Hvis alle disse begreber har deres berettigelse, betyder det implicit, at ledere skal formå at lede med dem alle, hvilket
selv sagt sætter lederne på en meget vanskelig opgave.
Alene at overskue og huske begreberne er en vanskelig opgave, at kunne anvende dem, en endnu vanskeligere opgave.

Ledelse der hænger sammen

I stedet for begreberne, bør man arbejde sammenhængende med ledelse ud fra hvorledes det menneskelige sind fungerer.
Altså ud fra adfærdspsykologiske aspekter og med værktøjer der arbejder med medarbejdernes adfærd gennem deres
tænkning og meningsdannelse.

Mennesker trives og motiveres forskelligt

Nogle har brug for megen anerkendelse, andre ”kvæles” af det.
Nogle motiveres af frihed til at træffe egne beslutninger, andre bliver usikre og stressede af det.
Nogle fungerer bedst ved at arbejde tæt med andre, andre vil helst arbejde alene etc.

Derfor bør ledere møde både deres medarbejdere og lederkolleger i deres egen mentale konfiguration, i stedet for at
spænde én ledelsesfloskel ud over dem alle.
Det betyder samtidigt at det er nemmere at udføre effektiv ledelse jo mere homogen organisationen er.

Grundholdning til ledelse

Mentalledelse® arbejder ud fra grundholdningen ”der findes ingen absolut sandhed om hvad god ledelse er”.
Uanset ledelsesstil og ledelseskultur, vil der være mennesker der passer ind, som stortrives og er motiverede, og
mennesker der bestemt ikke passer ind og som mistrives.

Vi har besluttet, at vi absolut intet facit har på, eller meninger om, hvad der er god ledelse for dig og dine kolleger.
Derimod er vi specialister i, at hjælpe jer med, at definere jeres egen gode ledelse, binde det sammen og lykkes med det.

Mentalledelse® handler om at skabe jeres egen gode og hensigtsmæssige ledelse ud fra hvad I mener er god ledelse, og
binde det sammen i én samlet ledelsesplatform.
Mentalledelse® handler om skabe ledelse hele organisationen kan:

 • Forholde sig til og med.
 • Skabe motivation, trivsel, tryghed, ro og VILJE med.
 • Debattere og diskutere ud fra.
 • Danne hensigtsmæssig mening ud fra.
 • Agere og reagere hensigtsmæssigt ud fra.
 • Skabe hensigtsmæssig adfærd ud fra.