LEDELSE & MANAGEMENT

2 sider af samme sag

Mentalledelse® handler om ledelse af mennesker.
Det er vigtigt at understrege, da ledelse dels forveksles med, og dels sammenblandes med management, hvilket det bestemt ikke er i
vores optik.

Derfor er det nødvendigt at adskille de 2 begreber; Management og Ledelse:

 • Management er grundlæggende at træffe beslutninger, ”administrere”, tilføre og fjerne ressourcer.
 1. Hvad vil vi opnå, realisere, hvad skal der ske, etc.?
 2. Hvornår vil vi opnå det, realisere det, hvornår skal det ske, etc.?
 3. Hvordan vil vi opnå det, realisere det, hvordan skal det ske og med hvilke ressourcer?
 4. Hvem skal gøre hvad?
 5. Og begrundet i hvilke strategiske og taktiske beslutninger?
 • Ledelse handler i langt højere grad om, at kommunikere beslutninger, meningen med dem, skabe forståelse, samling og konsensus
  omkring dem, end om at træffe dem.
 1. Hvad skal vi kommunikere?
 2. Hvornår skal vi kommunikere det?
 3. Hvem skal vi kommunikeres til, og hvem skal gøre det?
 4. Hvordan skal vi kommunikere det?
 5. Samt i hvilken kontekst skal vi kommunikere det?

 

Ledelse handler samtidig om at vores management defineres og udføres i overensstemmelse med hvorledes vi mennesker
fungerer rent mentalt. Altså bruge sindets måde at fungere på til at effektivisere vores management.

Eksempelvis:
I forbindelse med de endeløse diskussioner om folkeskolen, hører vi ofte at skolen skal være tidsvarende. Det skal den også, og
så skal den i særdeleshed være sindssvarende.

Med det mener vi, at når vi leder til læring (hvilket jo er skolernes fornemmeste opgave), bør vi anlægge pædagogik og didaktik
(som vel kan betegnes som en del af skolens ledelsesplatform), til bedst muligt at understøtte menneskelige mentale aspekter mest
hensigtsmæssigt. Og ikke nødvendigvis med hvad tiden så måtte bringe af smarte teknologier og værktøjer, eller begreber som
eksempelvis differentieret undervisning, rummelighed og inklusion.
Vi skal tænke på, at lærerne (lederne til læring) og skolen skal formå at udføre det, hvilket kan være særdeles vanskeligt.

Det gælder i både uddannelsesinstitutioner, private og offentlige virksomheder.
De værktøjer vi bruger, de beslutninger vi træffer, og i særdeleshed lærernes og ledernes adfærd, pædagogik og værktøjer, påvirker
menneskelig tænkning, meningsdannelse og adfærd, både hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt.

 

Ledelsesplatform

Som ledere har vi vores egen personlighed og ledelsesstil, og forhåbentligt har organisationen en ledelsesplatform, der klart og
præcist hvad god ledelse er i netop denne organisation.

 

Det betyder at lederen skal:

 • Udføre ledelse der understøtter og udvikler den ønskede ledelsesstil.
 • Lede sine medarbejdere til de bedst mulige resultater.
 • Passe passe ind i, understøtte og udvikle de kulturelle og ledelsesmæssige aspekter og kendetegn der ønskes værende
  gældende for organisationen.

Det samme er gældende for de øvrige medarbejdere. De skal også passe ind i de kulturelle aspekter der ønskes skal være gældende
for organisationen.

Vi mennesker agerer ca. 95% ubevidst, så det siger sig selv, at det er nemmere at lede en homogen gruppe, end en gruppe der er
sammensat af meget forskellige personligheder. Jo mere uhomogen gruppen er sammensat, jo større krav stiller det til lederens
kommunikative formåen (og lærens formåen som leder af undervisningen).

Sammenfattet betyder det, at Ledelse & undervisning = kommunikation, og at kommunikation = adfærd
Ledelse handler således om adfærd, om:

 • HVAD du kommunikerer.
 • Til HVEM du kommunikeer.
 • HVORNÅR, du kommunikerer.
 • HVORDAN du kommunikerer.
 • I HVILKEN kontekst du kommunikerer.

 

Det der ikke er kommunikeret, eksisterer reelt ikke

I så fald tager dine medarbejdere alene udgangspunkt i det de har liggende i deres eget lager af sandheder, og danner mening ud
fra det, hvilket kan være særdeles uhensigtsmæssigt.

Du kan IKKE undgå at kommunikere, og således kan du IKKE undgå at lede.
Dit kropssprog er ledelse, alt hvad du gør og fraholder dig fra at gøre er ledelse, alt hvad du siger og måden du siger det på er
ledelse, og alt hvad du fraholder dig fra at sige, er ledelse.