LEADERSHIP ALIGNMENT

Leadership-alignment er synkron ledelse

Ledelse som flyver i formation er ledelse hvor  Vision, Mission & berettigelse, kulturel
Identitet & selvopfattelse samt Værdier & overbevisninger er synkroniseret.
Det kan udelukkende opleves gennem de enkelte lederes adfærd og kommunikation.

Forudsætning for at organisationen flyver i formation er at ledelsen flyver i formation.
Det betinger :

 alignment og synkronisitet i ledelsen
•  kommunikation fra topledelsen ned gennem lagene til de enkelte afdelinger, team
•  og medarbejdere om hvad, hvornår, hvem, hvordan og meningen med det
•  at ledelsens adfærd opfylder de øvrige parametre for god lederadfærd.

Ledelsens adfærd bør udspringe af fælles Mission & berettigelse for ledelsen.
Hvad ledelsen og den enkelte leder er til for – hvad der berettiger ledelsen og den enkelte leder.

Visioner, mål og strategier

De fleste organisationer har visioner, mål og strategier.
Der hvor det oftest halter er at få ledelsen til at agere og reagere som et sammentømret team.

Eller som en CEO hos en af vores kunder sagde det;

at få ledelsens strittende fingre til at fungere som en knyttet hånd

Her gælder Together Everyone Achieves More også.

Alignment og synkronisitet er til stede når ledelsen reelt efterlever de herunder
beskrevne elementer, og at det opleves af den øvrige organisation, kunder, leverandører
og øvrige samarbejdspartnere.
Når den øvrige organisation ligeledes efterlever samme elementer, er der alignment og
synkronisitet i både ledelse og organisation.

Accept, understøttelse og udlevelse af elementerne her:

•  Mission & berettigelse gennem opgaver og prioriteringer.
  Herunder strategiske slag der SKAL vindes, strategiske opgaver der SKAL løses og
•  som kræver accept, opbagning og forpligtelse fra ledelsen og øvrige organisation.
•  Identitet og kulturelle kendetegn for både ledelse og organisation.
•  Værdier, overbevisninger og holdninger.
•  Både specielle ledelsesværdier og holdninger samt organisationens samme.
•  Viden & færdigheder – ledelsens kompetencer – faglige og personlige.
•  Nuværende som ønskede kompetencer.
•  Hvad god ledelsesadfærd er og god organisatorisk adfærd er.
•  Retningsgivende gennem kulturelle kendetegn, værdier, overbevisninger, holdninger
  og indstilling.
•  Strategier, mål og planer.
•  Etablering, vedligeholdelse og udvikling af systemer, værktøjer og politiker for håndtering
  af opgaver.

Der ligger ganske naturligt større ansvar for alignment og synkronisitet hos de mere rutinerede ledere,
og de ledere der har været i organisationen længst.
At de ledere der har de bedste forudsætninger for det, træder i karakter som rollemodeller for den øvrige
ledergruppe, og gør det ud fra elementerne her over.

Leadership alignment handler også om:

•  tillid og opbakning til hinanden og de beslutninger der træffes
•  mod til at tage konflikter, modsætninger og uoverensstemmelser
•  forpligtelse til at efterleve beslutninger og forpligtelse til at gennemføre de handlinger der er aftalte
•  ansvarlighed over for strategier, mål, beslutninger, ledere og medarbejdere
•  fokus på resultater – at realisere det aftalte og målsatte – gennemføres handlingerne som planlagt
•  at lederteamet holder hinanden op på det aftalte og resultaterne, og orienterer hinanden ved
•  uoverensstemmelser mellem mål og realiseret
•  at bede om hjælp og tilbyder hjælp hvis nødvendigt
•  respekt og opbakning for hinanden og beslutninger
•  at ledelsen insisterer på adfærdsændringer og kaster ressourcer ind i det
•  at ledelse opleves sammenhængende – talk the walk before walk the talk.