LEADERSHIP ALIGNMENT

Leadership-alignment er synkron ledelse

Ledelse som flyver i formation er ledelse hvor  mission, værdier, holdninger synkroniseret, hvilket
udelukkende kan opleves gennem de enkelte lederes adfærd og kommunikation.

Forudsætning for at organisationen flyver i formation er at ledelsen flyver i formation.
Det betinger :

 • Alignment og synkronisitet i ledelsen.
 • Kommunikation fra topledelsen ned gennem lagene til de enkelte afdelinger, team og medarbejdere
  om hvad, hvornår, hvem, og hvordan.
 • At ledelsens adfærd opfylder de øvrige parametre for god lederadfærd.

Ledelsens adfærd skal udspringe af fælles Mission & berettigelse for ledelsen – hvad ledelsen og den
enkelte leder er til for – hvad der berettiger ledelsen og den enkelte leder.

Visioner, mål og strategier

De fleste organisationer har visioner, mål og strategier.
Der hvor det oftest halter er at få ledelsen til at agere og reagere som et sammentømret team.

Eller som en af vores kunder sagde det; “at få ledelsens strittende fingre til at fungere som en knyttet hånd“.
Her gælder Together Everyone Achieves More også.
Alignment og synkronitet er til stede når ledelsen reelt efterlever de herunder beskrevne elementer, og
at det opleves af den øvrige organisation, kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.
Når den øvrige organisation ligeledes efterlever de samme elementer, er der alignment og synkronisitet
i både ledelse og organisation.

Accept, understøttelse og udlevelse af elementerne her:

 • Mission & berettigelse gennem opgaver og prioriteringer.
  Herunder strategiske slag der SKAL vindes, strategiske opgaver der SKAL løses og som kræver
  accept, opbagning og forpligtelse fra hele ledelsen resten af organisationen.
 • Identitet og kulturelle kendetegn for både ledelse og organisation.
 • Værdier, overbevisninger og holdninger.
  Både specielle ledelsesværdier og holdninger organisationens samme.
 • Viden og færdigheder – ledelsens kompetencer, faglige og specielt personlige.
  Nuværende som ønskede kompetencer.
 • Hvad god ledelsesadfærd er og god organisatorisk adfærd er.
  Primært retningsgivende gennem kulturelle kendetegn, værdier, overbevisninger, holdninger
  og indstilling.
 • Strategier, mål og planer.
  Etablering, vedligeholdelse og udvikling af systemer, værktøjer og politiker for håndtering af
  opgaver.

Der ligger ganske naturligt et større ansvar for alignment og synkronisitet hos de mere rutinerede ledere,
og de ledere der har været i organisationen længst.
At de ledere der har de bedste forudsætninger for det, træder i karakter som rollemodeller for den øvrige
ledergruppe, og gør det ud fra elementerne her over.

Leadership alignment handler også om:

 • Tillid og opbakning til hinanden og de beslutninger der træffes.
 • Mod til at tage konflikter, modsætninger og uoverensstemmelser.
 • Forpligtelse til at efterleve det besluttede og forpligtelse til at gennemføre de handlinger der er aftalte.
 • Ansvarlighed over for startegier, mål, beslutninger, chefer, ledere og medarbejdere.
 • Fokus på resultater, realisere det aftalte og målsatte. Gennemføres handlingerne som planlagt.
 • Lederteamet både holder hinanden op på det aftalte og resultaterne, og orienterer hinanden ved
  uoverensstemmelser mellem mål og realiseret.
 • Beder om hjælp og tilbyder hjælp hvis nødvendigt.
 • Respekt og opbakning for hinanden og beslutninger.
 • At ledelsen insisterer på adfærdsændringer og kaster ressourcer ind i det.
 • Synlig ledelse, synligt engagement. Der tales og udtrykkes med én stemme.
  Walk the talk – sammenhæng mellem tale og adfærd.