Evidensbaseret Ledelse & Lederskab

Mentalledelse® er ledelse på sindets præmisser. Ledelse og lederskab baseret på adfærdspsykologiske aspekter og værktøjer. Fra Vision, mission, strategi over afdelinger, team til individ i én og sammenhængende forståelsesramme og værktøjskasse.